ՍՔԵՆԱՌ

SCENAR
ՍՔԵՆԱՌ

Մարդու օրգանիզմը հանդիսանում է միասնական ինքնակարգավորող մի համակարգ, և չնայած արտաքին միջավայրի անբարենպաստ պայմանների և անառողջ ապրելաձևի, այն ընդունակ է ինքնապաշտպանման և ինքնաապաքինման: Ժամանակակից բժշկությունը հաճախ պայքարում է հիվանդության նախանշանների դեմ, օգտագործելով կողմնակի միջոցներ, այլ չի օգտագործում հենց օրգանիզմի պոտենցյալը: Ներկայումս ամբողջ աշխարհի գիտնականները ակտիվ հետազոտություններ են անցկացնում այդ ուղղությամբ և այս պարագայում ամենահեռանկարային մեթոդներից մեկը հանդիսանում է էներգո-ինֆորմացիոն ազդեցությունը օրգանիզմի վրա:

ՍՔԵՆԱՌ-թերապիան համարվում է այս բնույթի ամենաէֆեկտիվ մեթոդը: Գործընթացն իրականացվում է ՍՔԵՆԱՌ (ինքնակարգավորվող էներգոնեյրոադապտիվ ռեգուլյատոր) ընտանիքին պատկանող սարքավորումների միջոցով: Մեթոդի հիմքում ընկած է օրգանիզմի կենսաբանական փոխադարձ կապը (փոխազդող էլեկտրոիմպուլսի պարամետրերը կախված են օրգանիզմի պատասխան ռեակցիայից):

Նոր սերնդի թվային ՍՔԵՆԱՌ սարքավորումները թույլ են տալիս անցկացնել օրգանների և օրգան-համակարգերի ֆունկցիոնալ դիագնոստիկա, որը բուժման ընթացքում շատ կարևոր հանգամանք է համարվում օրգանիզմի հնարավորությունների ավելի էֆեկտիվ կիրառման համար: Սա համապատասխանում է արևելյան բժշկության սկզբունքներին և մեթոդներին:
ՍՔԵՆԱՌ-թերապիան հանդիսանում է ինչպես բուժման  ինքնուրույն մեթոդ, այնպես էլ բավականին լավ համատեղում է այլ մեթոդների հետ: Թերապիան անցկացման հակացուցումներ համարյա թե չունի, իսկ ցուցումները բազմաթիվ են՝սկսած հասարակ կապտուկներից, մինչև լուրջ հիվանդություններ, ի դեպ զարգացման ցանկացած փուլում:

Թերապիայի մեթոդոլոգիական առանձնահատկություներից է հանդիսանում սարքավորման տեղաշարժումը հիվանդի մաշկային ծածկույթի վրայով և համապատասխան շրջանների ակտիվացիան, որը սովորաբար պայմանավորված է այդ հատվածում նյարդային վերջավորությունների կուտակմամբ՝պրոյեկցիոն, ռեֆլեկտոր-սեգմենտային շրջաններ, Չժեն-Ցզյու թերապիայի էներգետիկ ուղիների շրջաններ, հատուկ ՍՔԵՆԱՌ-շրջաններ:

ՍՔԵՆԱՌ-թերապիայի ազդման հիմնական սկզբունքները
 • Սարքավորումն ուղարկում է հզոր բարձրաամպլիտուդային էլեկտրական ազդակ, որը իր հատկանիշներով մոտ է բիոգեն ազդակներին (նեյրոիմպուլս), սակայն առանց վնասակար ազդեցության՝շնորհիվ իր կարճատևության: Այդ ժամանակ գրգռվում է նյարդաթելերի մեծ մասը (այդ թվում նաև С-նյարդաթելերը): Սա բերում է նեյրոմեդիատորների կամ այլ կերպ ասած կարգավորիչ պեպտիդների արտազատման (էնդորֆիններ, վազոպրեսին, անգիոտենզին, բրադիկինին և այլն), որոնք այլ հումորալ ֆակտորների հետ միասին խթանում են օրգանիզմի ինքնակարգավորումը:
 • Կենսաբանական փոխադարձ կապի առկայությունը: Յուրաքանչյուր հաջորդող ազդակ տարբերվում է նախորդից՝կախված էլեկտրոմաշկային դիմադրողականության փոփոխությունից( նոր սերնդի սարքավորումները գրանցում են այդպիսի փոփոխությունների 4 տարբեր վիճակներ): Սա բերում է կախվածության զգալի իջեցման և ապահովում է հիվանդի վրա անհատական-օպտիմալ ազդեցությունը:
 • Ակկոմոդացիայի հավանական էֆեկտի չեզոքացումը (ազդակի ձևի առանձնահատկություն):

ՍՔԵՆԱՌ-թերապիայում ֆունկցիաների վերականգնումը որպես կանոն իրականացվում է ընդառաջ անատոմիամորֆոլոգիական և հետազոտակլինիկական ցուցանիշների դինամիկայի: ՍՔԵՆԱՌ-մասնագետի համար հենց ֆունկցիաների նորմալացումն է հանդիսանում որպես բուժման էֆեկտիվության հիմնական ցուցանիշ: Ժամանակակից ՍՔԵՆԱՌ-սարքավորումները թույլ են տալիս ճշգրիտ գնահատել օրգանների և համակարգերի ֆունկցիոնալ վիճակը, ինչը բուժման ընթացքում օգնում է արագ կոմպենսացնել խախտված ֆունկցիաները:

ՍՔԵՆԱՌ-թերապիայի ազդեցությունը օրգանիզմի վրա
 • Շուտափույթ ազդեցություն(առաջին պրոցեդուրայից) և բուժման զգալի արագացում
 • Ընդհանուր վիճակի զգալի լավացում՝օրգանիզմի ադապտացիոն հնարավորությունների բարձրացմամբ
 • Խափանված ֆունկցիաների նորմալացում
 • Հակաբորբոքային
 • Հակացավային
 • Հակաայտուցային
 • Հակաալերգիկ
 • Անոթային- արյունաստեղծ – կարգավորող
 • Օրգանիզմի էնդոկրին-իմունայինպատասխան
 • Փոխանակային պրոցեսների նորմալացում:

Բոլոր այս էֆեկտները հետազոտված և հաստատված են բազմաթիվ հետազոտություններով:

ՍՔԵՆԱՌ-թերապիայի անցկացման ցուցումները՝
Նյարդային համակարգի հիվանդություններ
 • Նևրիտ, նևրալգիա
 • Միոզիտներ
 • Ռադիկուլիտ
 • Ողնաշարի օստեոխոնդրոզ
ԼՕՌ օրգանների հիվանդություններ
 • Անգինա
 • Լարինգիտ
 • Գայմորիտ, ֆրոնտիտ
 • Օտիտ, վատ լսողություն:

Շնչառական օրգանների հիվանդություններ

 • ՍՌՀ
 • Ռինիտ
 • Տրախեիտ
 •   Բրոնխիտ
 • Պնևմոնիա
 • Բրոնխիալ աստմա:

Աղեստամոքսային տրակտի հիվանդություններ

 • Գաստրիտ, խոցեր
 • Պանկրեատիտ, գեպատո-խոլեցիստիտ
 • Էնտերիտ, կոլիտ:

Արյունատար շրջանառության հիվանդություններ

 • Հիպերտոնիա
 • Հիպոտոնիա
 • Հետինսուլտային վիճակ:

Միզասեռական համակարգի հիվանդություններ

 • Պիելոնեֆրիտ, ցիստիտ, պրոստատիտ, էնուրեզ
 • Ադնեքստիտ, էնդոմետրիտ
 • Արգանդի վզիկի էրոզիա
 • Ցավոտ դաշտան
 • Աբորտից հետո ռեպրոդուկտիվ ֆունկցիաների վերականգնում:

Հենաշարժողական համակարգի հիվանդություններ

 • Վնասվածքներ
 • Արթրոզո-արթրիտներ

Հետվիրահատական հիվանդություններ

 •  Ապաքինման արագացում (Հետվիրահատական)
 • Հետվիրահատական բարդացումներ (ինֆիլտրատներ, լիմֆադենիտ և այլն)
 • Ֆանտոմային ցավեր:
 Խրոնիկ հոգնածության սինդրոմ
 • Կրծքագեղձի որոշ հիվանդություններ: