Հաշմանդամների բժշկական վերականգնում

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

Հաշմանդամների բժշկական վերականգնումն իրենից ներկայացնում է հաշմանդամի կենցաղային, հանրային և մասնագիտական հնարավորությունների մասնակի կամ լիարժեք վերականգնման գործընթաց:

Այս պրոցեսն ուղղված է կենսագործունեության սահմանափակումների վերացմանը կամ լիովին կոմպենսացմանը, որոնք առաջ են եկել առողջության խափանման, օրգանիզմի կարևորագույն ֆունկցիաների խախտման հետևանքով: Գործընթացի առաջնահերթ խնդիրներից է ապահովել հաշմանդամների սոցիալական  հարմարվողականությունը, նրանց ֆինանսական անկախությունը և բարեհաջող ինտեգրացումը հանրության մեջ:

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

  • Բժշկական վերականգնողական գործընթացներ, վերականգնողական վիրաբուժություն, պրոթեզավորում և օրթեզավորում, համապատասխան բուժման իրականացում առողջարաններում.
  • Մասնագիտական կողմնորոշում, ուսուցում և կրթություն, աշխատանքի տեղավորում, արտադրական հարմարվողականություն.
  • Առողջացման սոցիալ-միջավայրային, սոցիալ-մանկավարժական, սոցիալ-հոգեբանական, սոցիալ-մշակութային բնույթի գործընթացներ.
  • Ֆիզպատրաստություն, սպորտ և այլ առողջարարական գործընթացներ:

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՆԵՐԱՌՈՒՄ Է՝

  • Հաշմանդամների կողմից առողջացման պրոցեսի տեխնիկական միջոցների օգտագործումը,
  • Հաշմանդամների՝ինժեներական, տրանսպորտային, սոցիալական ինֆրաստրուկտուրայի օբյեկտներում անխափան մուտքի համար անհրաժեշտ նախադրյալների ապահովումը,
  • Տրանսպորտի, կապի միջոցներից օգտվելը,
  • Հաշմանդամների և նրանց ընտանիքի անդամների համար բժշկական վերականգնման վերաբերյալ ինֆորմացիայի հասանելության ապահովումը:

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հաշմանդամների բժշկական վերականգնման անհատական համակարգն իրենից ներկայացնում է հաշմանդամի համար առավել օպտիմալ առողջարարական պրոցեսների հատուկ համալիր: Այն իր մեջ ներառում է հաշմանդամի՝ որոշակի գործողությունների իրականացման հնարավորությունների, օրգանիզմում խափանված կամ կորցրած ֆունկցիաների վերականգնման բժշկական, մասնագիտական և այլ առողջարարական չափանիշների իրականացման համար առանձին տեսակներ, ձևեր և ծավալներ:Տարբերում են հաշմանդամների բժշկական վերականգնման հետևյալ էտապները՝ ստացիոնար, ամբուլատոր, իսկ որոշ երկրներում նաև առողջարանային: Բոլոր գործընթացներն իարականացվում են բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների կողմից:

Menu